CHUYỂN KHOẢN

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:

  1. NGÂN HÀNG Agribank chi nhánh Hồ Chí Minh

1700206389280

Chủ Tài Khoản: PHẠM TRẦN XUÂN DIỄM

2. NGÂN HÀNG Vietcombank chi nhánh Quận 1

0071000606183

Chủ Tài Khoản: PHẠM TRẦN XUÂN DIỄM

3. NGÂN HÀNG Đông Á chi nhánh Phú Nhuận HCM

0102003174

Chủ Tài Khoản: PHẠM TRẦN XUÂN DIỄM